Året's Elfag bedrift 2017


Statuetter/Kriterier:

  • Fremstår som en Elfager
  • Etterlever profilhåndboken - tro og lojal mot konseptet
  • Entusiastisk
  • Aktiv i sitt lokalmiljø - synlighet (Elfagprofilering)
  • Kollegial oppførsel
  • En man kan stole på
  • Opptatt av det faglige - fokus på kompentanseheving i sin bedrift
  • Deltar på Elfag aktiviteter
  • Aktiv og gir innspill til kjedekontoret og konseptstyret

Vesas-logo_liten

Vestbyveien 29
1540 Vestby
Telefon: 64 98 30 40

firmapost@vesas.no

Rygge Storsenter
Carlbergveien 2
1526 Moss
Telefon: 64 98 30 45
haakon@vesas.no


Brukernavn:

Passord: