Kontroll og IDV


ELSJEKK PRIVAT OG NÆRING:
Vi kan tilby el-sjekk av ditt elektriske anlegg. Du får da en tilstandsrapport som forteller om anlegget er i forskriftmessig stand.
HUSK! At du som eier er ansvarlig for at ditt el-anlegg, til enhver tid er i forskriftsmessig stand.

IDV AVTALER:
IDV står for investering, drift, og vedlikehold
Fra 1992 plasseres ansvaret for gjennomføring av IK hos en bedrifts daglig leder.
Du kan lese mer om dette her http://www.arbeidstilsynet.no/forskrift.html?tid=78002
Vi kan tilby IDV avtaler som innebærer, at vi setter denne delen av en bedrifts IK i system og evt bistår med rutinemessig sjekk, og vedlikehold.

Fordeler ved å tegne en slik avtale med oss:

  • Fast kontakt med elektrofagfolk.
  • Effektive og kvalitetsriktige elektro-løsninger.
  • Plan for systematisk vedlikehold av det elektriske anlegget.
  • Service avtaler med klare ansvarsforhold.

TERMOGRAFERING:
Varmegang i elektriske anlegg, er svært uheldig og kan skape brannfarlige situasjoner, utilsiktede driftstanser med mer.

Vi kan tilby termografering av ditt anlegg, isolert eller som en del av f.eks el-sjekk/IDV.
Vesas-logo_liten

Vestbyveien 29
1540 Vestby
Telefon: 64 98 30 40

firmapost@vesas.no

Rygge Storsenter
Carlbergveien 2
1526 Moss
Telefon: 64 98 30 45
haakon@vesas.no


Brukernavn:

Passord: