Privat


  • Små og store installasjoner
  • Utbedring av feil og mangler iforbindelse med tilsynsrapporter o.l
  • Feilsøk og reparasjoner av el-anlegg
  • Elsjekk – Vi kan tilby elsjekk av ditt elektriske anlegg. Du får da en tilstandsrapport som forteller om anlegget er i forskriftsmessig stand.

HUSK! Det er du som eier, som er ansvarlig for at ditt elektriske anlegg til enhver tid er i forskriftsmessig stand.

Vesas-logo_liten

Vestbyveien 29
1540 Vestby
Telefon: 64 98 30 40

firmapost@vesas.no

Rygge Storsenter
Carlbergveien 2
1526 Moss
Telefon: 64 98 30 45
haakon@vesas.no


Brukernavn:

Passord: